1.1.2 POPW

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

TYTUŁ PROJEKTU: „CROWDIO – aplikacja chmurowa do zarządzania innowacjami wewnątrz organizacji”

  • WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 1 039 941,92 PLN
  • WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 882 120,92 PLN
  • DOFINANSOWANIE POPW: 749 802,78 PLN
  • OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2020-30.04.2022

CEL PROJEKTU
Projekt zakłada podjęcie szeregu działań mających na celu rozwój działalności biznesowej spółki Crowdio, umożliwiający jej wejście na rynek z innowacyjnym produktem – aplikacją chmurową Crowdio.

PLANOWANE DZIAŁANIA:

  • Przygotowane kompleksowej dokumentacji techniczno-funkcjonalnej aplikacji
  • Wytworzenie oprogramowania umożliwiającego komercyjne i skalowalne wdrożenie aplikacji
  • Przeprowadzenie kompleksowych testów aplikacji oraz wypracowanie standardów w zakresie zapewnienia jakości wytwarzanego oprogramowania
  • Przeprowadzenie działań marketingowo-promocyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2020/1.1.2/POPW
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.1.2 POPW pn. „CROWDIO – aplikacja chmurowa do zarządzania innowacjami wewnątrz organizacji”, Crowdio Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania:

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO-FUNKCJONALNEJ APLIKACJI CHMUROWEJ CROWDIO

Wszelkie informacje wraz z załącznikami znajdują się w Bazie konkurencyjności pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245144

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2020/1.1.2/POPW
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.1.2 POPW pn. „CROWDIO – aplikacja chmurowa do zarządzania innowacjami wewnątrz organizacji”, Crowdio Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania:

WYKONANIE PRAC W ZAKRESIE WYTWARZANIA ARCHTEKTURY OPROGRAMOWANIA MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ APLIKACJI CROWDIO

Wszelkie informacje wraz z załącznikami znajdują się w Bazie konkurencyjności pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250120