Jak Crowdio wspiera proces zarządzania innowacjami w organizacji?

Jak Crowdio wspiera proces zarządzania innowacjami w organizacji?

Nie ma możliwości budowania konkurencyjności na rynku, jeśli organizacja nie przeznacza odpowiednich środków finansowych na stały rozwój wszystkich obszarów działalności. Wdrażanie innowacji powinno być jednak zawsze działaniem przemyślanym, systemowym, zgodnym ze strategią firmy i umiejętnie zarządzanym. Zarządzaniem innowacjami nazwiemy wszystkie czynności, które należy podjąć, by doprowadzić do realizacji nowoczesnego i praktycznego rozwiązania technicznego. By zarządzanie innowacjami było możliwe, organizacja potrzebuje infrastruktury, która wesprze ten proces. 

Proces zarządzania innowacjami – główne etapy

1️⃣ Poszukiwanie pomysłu i jego wybór 

To etap odbierania sygnałów zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji oraz wykorzystanie przydarzającej się okazji do wprowadzenia zmiany za pomocą nowoczesnej technologii. Wybór to wyselekcjonowanie najlepszej spośród okazji.1  

2️⃣ Planowanie 

Początkowa faza procesu, podczas której analizujesz zgodność pomysłu i planowanych działań ze strategią organizacji i dostępnym budżetem. W trakcie planowania: 

  • Prognozujesz – oszacowujesz na ile inwestycja będzie opłacalna w przyszłości, 
  • Programujesz – wykonujesz czynności, doprowadzające do określenia celu i środków działania, 
  • Tworzysz plan – określasz cel, środki i kroki, które zobowiązujesz się podjąć.  

3️⃣ Wdrażanie 

To etap realizacji pomysłu na innowację według wypracowanego przez Ciebie planu. Realizacja odbywa się poprzez stworzenie nowego produktu lub usługi, zmianę procesu technologicznego czy modelu biznesowego.  

4️⃣ Dyfuzja i dyskontowanie 

Na tym etapie rozprzestrzeniasz informacje na temat nowego wdrożenia odpowiednimi kanałami, dbając o jak największe zasięgi. Czerpiesz korzyści z innowacji.  

5️⃣ Kontrolowanie 

Oceniasz skuteczność wdrożenia i zgodność założeń projektu z rezultatem. Diagnozujesz ewentualne nieprawidłowości i określasz, czy i jak możesz je zlikwidować. 2 

proces zarządzania innowacjami a Crowdio

Crowdio jako narzędzie wspierające proces zarządzania innowacjami  

Platforma crowdsourcingowa Crowdio wspiera osoby odpowiedzialne za zarządzanie innowacjami w organizacjach w prowadzeniu procesu wdrażania innowacji na każdym jego etapie. 

1️⃣ Poszukiwanie pomysłów i wybór 

Jako narzędzie crowdsourcingowe dostarcza sygnałów z wewnątrz organizacji o konieczności usprawnień w określonych obszarach działania przedsiębiorstwa. Pracownicy, proponując organizacji własne rozwiązania, już od samego początku biorą czynny udział w procesie wdrożeniowym. Jako specjaliści swojej branży dzielą się spostrzeżeniami eksperckimi, a także swoją wiedzą na temat aktualnie stosowanych rozwiązań chociażby przez najbliższą konkurencję. Dodatkowo mogą sygnalizować czego potrzebują w obrębie wybranego obszaru objętego kampanią i zaproponować własne rozwiązanie, przedstawiając je jako konkretny produkt lub usługę. Niweluje to zatem potrzebę przeprowadzania czasochłonnych audytów lub ankietowania pracowników. Sami mogą zgłosić się z pomysłem, Ty nie musisz więc ich szukać. 

Crowdio ułatwia również wybór konkretnego pomysłu. Pracownicy mają możliwość oddawania głosów na według nich najlepszą innowację. Dzięki temu, możesz zaobserwować, która z nich jest oczekiwana i będzie najlepiej przyjęta przez pracowników. Dostrzeżesz, które kwestie są dla nich priorytetowe. W wielu wypadkach, jeśli na to pozwolisz, wybór mogą rozstrzygnąć również pracownicy poprzez swoje głosy. Pomysł z największą ich liczbą automatycznie zostanie wybrany do wdrożenia. 

2️⃣ Planowanie  

Tworząc kampanię w Crowdio, opiekun nadaje jej ramy, określając najważniejsze informacje takie, jak czas trwania oraz budżet, które wynikają z przyjętej przez organizację strategii. Zgłaszane przez pracowników pomysły możesz od razu prześwietlić pod kątem swojego planu. Odrzucić, jeśli pracownicy nie zweryfikowali zgodności kryteriów oraz zaakceptować, kiedy wpisują się w narzucone przez Ciebie warunki. Dokładną oceną i selekcją pomysłów zajmuje się wybrana komisja, do której automatycznie kierowane są pomysły. Komisja dokonuje analizy i oceny wykonalności zgłoszonych pomysłów. 

3️⃣ Wdrażanie innowacji 

Po dokonaniu wyboru pomysłu, czas na jego realizację. Zanim do tego jednak dojdzie, musisz wyłonić osoby, które zaopiekują się projektem. Dzięki Crowdio możesz ograniczyć ten wybór do dwóch kliknięć. Twoi pracownicy zyskują możliwość zaproponowania Ci najlepszych kandydatur. Ty również możesz zaprosić wybraną przez Ciebie osobę do zaopiekowania się projektem. Crowdio, dzięki technologii sztucznej inteligencji będzie mógł pomóc Ci zrekrutować osobę z zewnątrz, jeśli będziesz tego potrzebować. Będzie w stanie wyselekcjonować dla Ciebie odpowiednich kandydatów spośród użytkowników LinkedIn. Wskaże również proponowanych dostawców. 

4️⃣ Dyfuzja informacji i kontrola postępów 

Platforma Crowdio będzie najlepszym źródłem informacji na temat wdrażanych innowacji w Twojej firmie. Umożliwi płynną komunikację między Tobą a całą organizacją na temat prowadzonych projektów. Poprzez platformę Crowdio wszyscy pracownicy mogą kontrolować prace przy poszczególnych kampaniach. Wszyscy w tym samym czasie zostaną automatycznie powiadomieni o ich postępach i o wdrożeniu. W razie nieprawidłowości po wdrożeniu będzie również miejscem szybkiej reakcji i zakomunikowania problemów. Będzie przestrzenią do wspólnego opracowywania wdrożeń i wymiany spostrzeżeń na ich temat.  

Jak Crowdio usprawnia proces zarządzania innowacjami?

Proces zarządzania innowacjami jest złożony, wymaga na każdym etapie odpowiedniego podejścia i narzędzi, dzięki którym monitorowanie postępów jest prostsze. Crowdio dzięki swoim funkcjonalnościom usprawnia ten proces, organizując kolejne jego kroki, automatyzując przejścia do kolejnych etapów oraz komunikację o postępach. Crowdio skraca proces nie tylko poszukiwania pomysłów, ale również ich oceny i wdrażania.