crowdsourcing wpływa na zaangażowanie pracowników

Jak crowdsourcing wpływa na zaangażowanie pracowników?

Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, jak ważna jest rola doświadczeń pracowników (ang. Employee Experience) dla rozwoju organizacji. Zadowolenie i zaangażowanie pracowników przekłada się bowiem na ich produktywność, a produktywność z kolei na wielkość przychodów. Im bardziej pozytywne są doświadczenia pracownika na poszczególnych etapach jego podróży, tym większe są również szanse, że zostanie w firmie na lata. Czy crowdsourcing wpływa na zaangażowanie pracowników? 

Crowdsourcing a poprawa Employee Experience 

Działania crowdsourcingowe, których celem jest poszukiwanie pomysłów na innowacje wśród pracowników organizacji, mogą znacząco przyczynić się do poprawy ich doświadczeń. Jednak by okazały się one skuteczne, muszą być przeprowadzane w umiejętny sposób przy pomocy dedykowanych mu narzędzi technologicznych. Skrzynka na pomysły raczej nie wydaje się rozwiązaniem efektywnym i skutecznie wspierającym Employee Experience, zwłaszcza jeśli nie jest regularnie sprawdzana, a jej zawartość analizowana.

Proces crowdsourcingu powinien od początku do końca skupiać się na doświadczeniach pracownika, by mógł przynieść wymierne efekty. Od czego zacząć w takim razie? Od wdrożenia platformy crowdsourcingowej i nadania dostępów do niej wszystkim pracownikom. Sam design takiej platformy ma ogromny wpływ na to czy pracownicy będą chcieli brać udział w inicjatywach crowdsourcingowych.  Dobrze zaprojektowane narzędzie to jednak nie jedyny czynnik wpływający na Employee Experience i wzmacniający zaangażowanie pracowników. 

Platforma crowdsourcingowa miejscem budowania zaangażowania pracowników?

Prowadząc kampanie na platformie crowdsourcingowej dajesz swoim pracownikom do zrozumienia, że liczysz się z ich zdaniem i jednocześnie zapewniasz przestrzeń do nieskrępowanego dzielenia się propozycjami zmian czy nowych przedsięwzięć. Możliwość współudziału w przedsięwzięciu usprawniającym miejsce pracy sprawia, że pracownicy zaczynają zupełnie inaczej je postrzegać. Czują się za nie bardziej odpowiedzialni i uważni na potrzeby współpracowników. Wzrasta również ich poczucie przynależności do organizacji, a także pewność, że w razie problemów, mogą podjąć temat poprzez odpowiedni wpis. Wszyscy pracownicy mają dostęp do platformy crowdsourcingowej, dzięki czemu są lepiej poinformowani na temat działań firmy, wiedzą, gdzie szukać informacji na temat wdrażanych inicjatyw, nie muszą polegać na plotkach. Wszystkie procesy są jawne i dają możliwość śledzenia postępów i podejmowania dyskusji na temat zgłaszanych pomysłów. 

crowdsourcing poprawia zaangażowanie pracowników

Pracownik ma wpływ na zmiany a zmiany na zaangażowanie pracowników

Praca to miejsce, w którym pracownik spędza 1/3 swojego dnia. Powinno być to więc miejsce, w którym czuje się swobodnie, ma dostęp do niezbędnego wyposażenia i udogodnień, które mogą ułatwić mu codzienność. Rolą organizacji jest zapewnienie mu jak najlepszych doświadczeń w miejscu pracy.

Nikt nie zna potrzeb pracowników tak dobrze, jak oni sami, więc rozsądnym wydaje się prowadzenie działań crowdsourcingowych bezpośrednio wśród zatrudnionych. Dajesz im jednocześnie poznać, że dbasz o ich potrzeby, chcesz je zaspokoić, a z drugiej, że chcesz, by pracownicy brali czynny udział w rozwoju firmy. To im oddajesz głos, niekiedy nawet decydujący. Możliwość wskazania przez nich obszarów, w których oczekują zmian, podania konkretnych pomysłów czy głosowania powoduje, że zatrudnieni odczuwają moc sprawczą. Miejsce pracy odbierają już nie jako smutny kącik z biurkiem, w którym muszą odsiedzieć osiem godzin, ale jako przestrzeń, którą sami mogą kształtować, unowocześniać i wpływać na zarządzanie nią.  To ma najprawdopodobniej największy wpływ na zaangażowanie pracowników.

Czy rywalizacja pomaga w budowaniu zaangażowania pracowników?

Konkurowanie z innymi na coraz to bardziej kreatywne rozwiązania i propozycje innowacji, a także tląca się nadzieja na wygraną w tej niepisanej niekiedy rywalizacji jest zdecydowanie czynnikiem motywującym pracowników do działań. Otrzymywanie nagród czy choćby licznych lajków przy własnym pomyśle wzbudza w nas radość, bo ktoś nas docenia oraz dumę, że potrafiliśmy stworzyć coś, co podoba się innym. Wzrost poczucia wartości i większa pewność siebie pracownika mają odzwierciedlenie w wykonywanej przez niego pracy. Pewniej wykonuje zadania, jest bardziej komunikatywny i w końcu produktywny. Pewny siebie, doceniony i zadowolony ze swojego miejsca pracy pracownik jest w stanie zrobić lepsze wrażenie na kliencie, a także chętniej nieść pomoc w jego problemach. 

Well-being w miejscu pracy a zaangażowanie pracowników

By pracownik mógł bez zmartwień poświęcać pełną uwagę klientom czy sprawom, którymi się opiekuje, organizacja powinna zaspokoić potrzeby pracownika związane z miejscem pracy. Żeby to zrobić, musi je najpierw poznać i na czas zareagować. Niestety w przypadku prowadzenia np. rocznych ankiet nie jest to możliwe. Pracownik, by zasygnalizować konkretną potrzebę, która ma wpływ na wykonywaną przez niego pracę lub po prostu jej zaspokojenie ułatwi mu życie, nie może czekać miesiącami.

Komunikacja powinna być klarowna, a w tym pomaga platforma crowdsourcingowa. Tam może umieścić pomysł na zmianę w przestrzeni, która poprawi jego i innych well-being i może śledzić, co się z tym pomysłem dzieje, jak jest oceniany, czy i kiedy zostanie wdrożony. Organizacja, która wsłuchuje się w potrzeby pracowników, poprawiając ich well-being, choćby tak prostymi rozwiązaniami jak postawienie stojaka na rowery, wzbudza w pracowniku zaufanie i przywiązanie. Usuwa również przeszkody, które stoją na drodze do wysokiej produktywności. 

Angażowanie pracowników poprzez tworzenie społeczności

Człowiek ma potrzebę trwania w relacjach. Jednak w miejscu pracy nawiązywanie relacji może nie być łatwe. Często pracownicy ograniczają kontakty do osób, z którymi współpracują. Dzięki wspólnemu angażowaniu wszystkich zatrudnionych w działania na rzecz całej firmy pokazujesz, że łączą was wspólne cele i przedsięwzięcia. Dajesz im przestrzeń do dyskutowania o nich, wchodzenia w interakcje i poznawania nowych osób. To niejako pretekst, by zbliżyć pracowników do siebie. A większe poczucie przynależności oznacza wysoki poziom Employee Experience. 

Crowdsourcing ma niebagatelny wpływ na zaangażowanie pracowników i budowanie pozytywnych doświadczeń pracowniczych. Warto prowadzić kampanie crowdsourcingowe i inwestować w odpowiednie narzędzia. Jako osoba odpowiedzialna na zarządzanie innowacjami również masz prawo do pozytywnych doświadczeń pracownika. Platforma crowdsourcingowa taka, jak Crowdio na pewno okaże się pierwszą świetną innowacją Twojego miejsca pracy, która umożliwi cały szereg kolejnych, wspierających rozwój całej organizacji i wzmocni zaangażowanie pracowników.

Przeczytaj także:

Ankiety pracownicze vs platforma crowdsourcingowa – dlaczego platforma jest bardziej efektywna?

Platforma crowdsourcingowa – 3 aspekty oddziaływania na społeczność organizacji