5 dobrych praktyk tworzenia efektywnej platformy crowdsourcingowej na przykładzie Crowdio

5 dobrych praktyk tworzenia efektywnej platformy crowdsourcingowej na przykładzie Crowdio

Po co organizacjom efektywna platforma crowdsourcingowa? Organizacje są obecnie w potrzebie ciągłej innowacji. Stały rozwój pozwala firmom nie tylko budować konkurencyjność, ale również obniżać koszty i usprawniać działania, budując przy tym pozytywne doświadczenia pracownika. Pracownicy oczekują od pracodawców, że także oni będą mogli wpływać na kształtowanie organizacji. Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby jest prowadzenie crowdsourcingu pracowniczego przy wsparciu odpowiedniej platformy. Jak jednak powinna być zaprojektowana platforma crowdsourcingowa, by była efektywna? 

Efektywna platforma crowdsourcingowa 

Rolą platformy crowdsourcingowej jest usprawnienie procesów związanych z pozyskiwaniem pomysłów oraz wdrożeniem innowacji. Pomysły mogą być zgłaszane przez wszystkich pracowników, niezależnie od ich stanowiska. Jest to więc punkt, w którym osoba szukająca pomysłów na innowacje odbiera od zatrudnionych sygnały na temat ich potrzeb. W przypadku Crowdio wszystkie nadesłane pomysły podlegają ocenie innych pracowników i komisji. Wygrane rozwiązanie może zostać wdrożone, a platforma w dalszej kolejności wspomaga proces zakładania wewnętrznego start-upu i zarządzanie projektem. Co powinna zapewniać efektywna platforma crowdsourcingowa, by jak najlepiej spełniać swoje zadanie? 

1️⃣ Wsparcie na każdym etapie zarządzania innowacją 

Efektywna platforma crowdsourcingowa pozwala pracownikom nie tylko na zgłaszanie pomysłów, ale również na ich weryfikację poprzez wystawianie ocen czy komentarzy. Opiekun kampanii, czyli konkursu na najlepszy pomysł w danym obszarze, powinien mieć możliwość określenia jej parametrów, takich jak budżet czy czas trwania. Crowdio pozwala osobie odpowiedzialnej za zarządzaniem innowacjami na definiowanie unikalnego procesu i statusów kampanii. Nie tylko wspiera proces wyławiania pomysłów, ale również budowania zespołów realizujących, wybór opiekunów i członków komisji oceniającej zgłaszane pomysły.  

2️⃣ Elastyczne kampanie

Dobrze zaprojektowana i efektywna platforma crowdsourcingowa umożliwia przeprowadzanie jednocześnie kilku kampanii dotyczących różnych obszarów. Każda z nich powinna być więc definiowana oddzielnie i dawać możliwość elastycznego i niezależnego sterowania parametrami, ustawieniami statusu czy terminów trwania. W Crowdio każda z kampanii posiada swój odrębny formularz zgłaszania pomysłów. Umożliwia to szczegółowe definiowanie oddzielnych kampanii oraz określanie odrębnych kryteriów oceny. 

3️⃣ Grywalizacja  

Warto dbać o efektywność, odpowiednio motywując pracowników do dzielenia się pomysłami i angażując ich w proces wdrożeniowy. Najlepszym pomysłem jest przekształcenie kampanii w wewnętrzne konkursy. Wprowadzając elementy rywalizacji, mobilizujesz kadrę do działania. Za wygranym pomysłem stoi przecież uznanie i większa rozpoznawalność w firmie. Dobrze byłoby rozważyć również system nagradzania. W rozwiązaniu proponowanym przez Crowdio, pracownicy otrzymują punkty i wyróżnienia za określone działania – zgłoszenie pomysłu, komentarz, głosowanie. Zgromadzone punkty mogą wymienić na nagrodę. Nagrodzony powinien być również pracownik, który zgłosił pomysł na wygrane wdrożenie. 

4️⃣ Automatyzacja projektów i procesów 

Platforma crowdsourcingowa powinna wspierać nie tylko wybór pomysłu, ale również zarządzanie jego wdrożeniem. W przypadku rozstrzygnięcia kampanii na innowację, kampania powinna przekształcić się na platformie w projekt wdrożeniowy uzupełniony o nowe funkcje. W przypadku Crowdio, projekt wdrożeniowy wzmocniony jest dodatkową automatyzacją, która wspiera m. in. procesy decyzyjne. 

5️⃣ Zaawansowana analityka 

Inwestując w narzędzie do crowdsourcingu, nie można zapomnieć o istotnej w zarządzaniu analityce danych. Dobrze zaprojektowana platforma automatycznie generuje raporty na temat podejmowanych działań pracowników. W przypadku Crowdio, raporty generowane są z każdej kampanii. Crowdio dodatkowo pozwala definiować i mierzyć ROI. Analizuje trendy wokół pomysłów na innowacje, a także interakcje między pracownikami w czasie rzeczywistym. Pozwala to na poznanie ich konkretnych potrzeb, zaplanowanie przyszłych działań, a w konsekwencji większą efektywność działań.

Efektywna platforma crowdsourcingowa przede wszystkim powinna rozwiązywać problemy związane z pozyskiwaniem pomysłów na innowacje. Szybszy rozwój organizacji oznacza jej lepszą pozycję rynkową, dlatego tak ważna jest pełna kontrola procesów i ich jakości. Z dobrze zaprojektowaną platformą crowdsourcingową, skracasz czas wdrażania innowacji bez potrzeby wielkich nakładów pieniężnych. Przekłada się to na wzrost konkurencyjności i na zadowolenie pracowników, którzy chętniej wiążą się z firmą na lata. 

Przeczytaj także:

Jaki wpływ może mieć crowdsourcing na działanie Twojej organizacji?