Kultura innowacji w organizacji – jak Crowdio wspomaga jej budowę

Kultura innowacji w organizacji – jak Crowdio wspomaga jej budowę 

Według raportu PwC „20th CEO Survey” 38% CEO uznaje inwestycje w innowacje i nowe technologie za priorytet. Takie podejście powinno brać pod uwagę również innowacje dotyczące usprawnień procesowych, ułatwiających pracę zatrudnionym na wszystkich etapach, a także angażować pracowników w procesy poszukiwania innowacji. Kultura innowacji wspiera działania, które sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu nowych pomysłów i rozwiązań w zgodzie z wyznawanymi wartościami i przekonaniami. Istotną rolę w tym procesie odgrywa zwiększenie autonomii pracowników w podejmowaniu decyzji.1

Crowdio – miejsce dzielenia się inspiracjami 

Kultura innowacji to podejście, które sprzyja rozwojowi innowacyjności. Sytuacja, w której menedżerowie podejmują decyzje, zabiera pracownikom na niższych stanowiskach poczucie sprawczości. Przekłada się to na spadek ich zaangażowania. Brak im poczucia, że ich głos coś znaczy w organizacji. Hierarchiczna dystrybucja władzy nie idzie więc w parze z wartościami i przekonaniami, jakie głosi kultura innowacji.  

Odpowiedzią na potrzeby organizacji chcącej budować kulturę innowacji jest crowdsourcing pracowniczy. Proces wyławiania pomysłów zgłaszanych przez pracowników przynosi obopólne korzyści zarówno pracownikom jak i całemu przedsiębiorstwu. Staje się sposobem budowania zaangażowania pracowniczego, narzędziem analizy potrzeb przedsiębiorstwa i pozyskiwania pomysłów na rozwój w różnych obszarach działalności. 

Platforma crowdsourcingowa, jaką jest Crowdio, zapewnia pracownikom przestrzeń do zgłaszania pomysłów, a opiekunom poszczególnych kampanii możliwość ich analizy, łatwego zarządzania i przeprowadzenia wewnętrznego konkursu na wdrożenie. Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska ma prawo zgłosić swoją propozycję, mieć wgląd w pomysły innych, a także oddać głos na najlepszy z nich. Waga głosów, niezależnie od pozycji zajmowanej w firmie jest taka sama. Sam ten fakt jest czynnikiem silnie wspierającym poczucie wartości i sprawczości pracowników. Crowdio angażuje pracowników w wewnętrzną rywalizację na pomysły. System nagradzania jest dodatkowym czynnikiem motywującym pracowników do szukania rozwiązań, a także do własnego rozwoju. 

Kultura innowacji – zorganizowany system procesów wdrożeniowych 

W organizacji, która stawia na rozwój, poszukiwanie innowacji nie powinno być sporadycznym przedsięwzięciem. Wyszukiwanie pomysłów powinno być przeprowadzone stale, a potrzeby udoskonaleń procesów czy produktów analizowane na bieżąco. To wymaga od przedsiębiorstwa usystematyzowanego procesu zarządzania innowacjami wdrożonego w konkretne ramy określające kolejne jego etapy.  

Crowdio pozwala nie tylko na zgłaszanie pomysłów przez pracowników, co stanowi pierwszy etap procesu wdrażania innowacji, ale również na zarządzanie nimi aż do momentu wdrożenia. Dzięki możliwości określenia przeznaczonego na poszczególne kampanie budżetu, funkcji zbierania ocen od pracowników czy szybkiej weryfikacji nietrafionych pomysłów wspomaga planowanie i selekcjonowanie zgłoszeń. Zebrane w jednym miejscu pomysły, które przeszły weryfikację, skierujesz do komisji oceniającej za pomocą jednego kliknięcia. Na każdym etapie, wszyscy pracownicy mają równy dostęp do informacji o postępie wdrożenia i są angażowani w cały proces.

Po zatwierdzeniu przez komisję pomysłu na wdrożenie, pracownicy mogą zostać zaproszeni przez ciebie do zespołu projektowego. Sami również mogą wziąć udział w zgłoszeniu opiekunów wdrożenia, którzy będą nie tylko nadzorować jego przebieg, ale też osobami do kontaktu, wydelegowanymi do wewnętrznego projektu start-upowego.  W ten sposób osoby pracujące w dziale zarządzania innowacjami są odciążone i nie muszą wszystkich działań prowadzić sami czy sami poszukiwać odpowiedniej osoby tylko skupić się na działaniach wdrażania kolejnych innowacji. Crowdio jest w stanie również zaproponować odpowiednich dostawców, w przypadku poszukiwania przez ciebie konkretnych produktów czy zaproponować do zespołu projektowego kogoś spoza firmy, podsyłając konkretne, wyselekcjonowane profile osób na LinkedIn. 

kultura innowacji wspiera zaangażowanie pracowników

Platforma crowdsourcingowa – punkt styku między pracownikami a innowacyjną firmą 

Crowdio jest miejscem, w którym osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowacji w firmie spotykają się z pracownikami, by poznać ich potrzeby, ale również by zaangażować ich w rozwój firmy. Crowdio zapewnia nie tylko lepszy dostęp do informacji na temat działań wdrożeniowych prowadzonych przez firmę, ale również stawia wszystkich pracowników na równi. Bez względu na stanowisko, każdy z nich ma takie samo prawo do bycia wysłuchanym i do kontrolowania postępów w ramach konkretnych projektów. To czyni wszystkich zatrudnionych zgranym teamem, biorącym wspólną odpowiedzialność za rozwój przedsiębiorstwa i propagowanie kultury innowacji. 

Crowdio a kultura innowacji

Jak widzisz, platforma crowdsourcingowa Crowdio może odegrać kluczową rolę w budowaniu kultury innowacji wśród pracowników. Stanowi centrum zgłaszania pomysłów, jest skutecznym narzędziem do analizy i zarządzania. Dostęp do niej mogą mieć wszyscy pracownicy, kontrolując w ten sposób postęp prowadzonych projektów. Jest to zdecydowanie najbardziej skuteczne rozwiązanie do przeprowadzania działań crowdsourcingowych. 

1 Siła kultury innowacji. Raport z ogólnopolskich badań Freenovation 2018 (uj.edu.pl)