Ankiety pracownicze vs platforma crowdsourcingowa – dlaczego platforma jest bardziej efektywna?

Ankiety pracownicze vs platforma crowdsourcingowa – dlaczego platforma jest bardziej efektywna?

W obliczu ogromnego rozwoju technologicznego, organizacje szukają sposobów, by nadążać za trendami i budować swoją konkurencyjność. Coraz częściej obierają ścieżkę dynamicznego rozwoju i wdrażania innowacji na każdym poziomie działalności. Do procesu szukania odpowiednich pomysłów angażują również swoich pracowników prowadząc crowdsourcing pracowniczy. Tradycyjne skrzynki na anonimowe pomysły czy ankiety pracownicze nie są już jednak efektywne. Obecnie poszukuje się bardziej skutecznych oraz szybszych metod wyławiania pomysłów na innowacje czy analizy problemów, z którymi pracownicy mierzą się codziennie. Pomocą staje się coraz częściej zaawansowany technologicznie crowdsourcing. 

Platforma crowdsourcingowa a ankiety pracownicze

Ankiety pracownicze jednorazowe czy cykliczne sprawdzają się w prostych zagadnieniach, wymagających krótkiej i konkretnej odpowiedzi. Nie pozostawiają one zbyt dużo miejsca na kreatywność czy zaproponowanie innych ciekawych rozwiązań. Są mało angażujące, wiele osób porzuca je w połowie lub wypełnia bez głębszego zastanowienia, pomijając trudne pytania. 

System narzucania pracownikom wypełniania długich tematycznych ankiet w określonym przedziale czasowym nie jest też rozwiązaniem wzbudzającym zaangażowanie i pozytywne doświadczenia. Często pomysły rodzą się pod wpływem chwili i warto dać szansę pracownikom zgłaszania ich na bieżąco, a nie ograniczać ich czasowo. Co więcej, ankiety pracownicze nie dają możliwości interakcji między pracownikami i burzy mózgów na temat możliwych rozwiązań problemów. Mogą wyrazić swoje zdanie, ale nie mogą podejmować dyskusji z innymi.  

Platforma crowdsourcingowa, taka jak Crowdio, daje pracownikom przede wszystkim swobodę wypowiedzi. Nie są ograniczeni czasowo – w dowolnej chwili mogą zaproponować swój pomysł. Ważnym aspektem, który buduje zaangażowanie pracowników w działania crowdsourcingowe jest interakcja. Mogą podejmować dyskusje, swobodnie komentować pomysły innych, oddawać głosy. Ankiety pracownicze nie dają takiej możliwości. Przy użyciu odpowiedniej platformy, również proces weryfikowania pomysłów jest również bardziej klarowny niż w wypadku ankiet pracowniczych, które bywają anonimowe. Dodatkowo, pracownik jest zaangażowany w cały proces wdrożenia innowacji, może zgłaszać osoby do zespołów projektowych, zapraszać innych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Zyskuje pełen wgląd w postępy projektów – jest o nich informowany automatycznie. 

Ankiety pracownicze są mało efektywne.

Angażująca platforma crowdsourcingowa 

Funkcjonalności platformy crowdsourcingowej wspierają zaangażowanie pracowników. Dzięki wykorzystaniu elementów grywalizacji, pracownicy są bardziej zmotywowani do dzielenia się pomysłami i szukania kolejnych rozwiązań. Możliwość interakcji, podjęcia dyskusji i oceny innych pomysłów wzmacnia ich poczucie wartości. Jest również motorem do ich rozwoju osobistego. Czują, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w firmie, czynnie uczestnicząc w wyborach nowego wdrożenia. Ogromnym plusem jest dostęp wszystkich pracowników do zgłaszanych pomysłów. W ten sposób wszystkie działania wokół wdrożenia projektu są jawne – zarówno proces głosowania na najlepszy pomysł, jak i jego wdrażania.  

Pracownicy mają stały dostęp do platformy crowdsourcingowej. W każdej chwili zmotywowany pracownik, przekonany o wartości swojego pomysłu, może się nim podzielić. Sam może zdecydować, kiedy to zrobi, nie wiadomo przecież, kiedy pomysł może wpaść mu do głowy.  Dodatkowo działania crowdsourcingowe nie są prowadzone raz w roku, ale cały czas, na bieżąco.

Platforma crowdsourcingowa daje również możliwość analizy wszystkich danych w czasie rzeczywistym, kontrolowania budżetu oraz sprawdzania etapu wdrożenia konkretnych innowacji. Wdrażając zgłaszane pomysły wpływa się pozytywnie na doświadczenia pracownika, które prowadzą do wzrostu jego zaangażowania. 

Platforma crowdsourcingowa daje większe możliwości niż jednorazowe czy cykliczne ankiety pracownicze. Pozwala na sprawne zarządzanie całym procesem od poszukiwania pomysłu do jego wdrożenia. Angażuje pracowników, zapewniając interakcję, lepszą komunikację i rzeczywistą poprawę ich doświadczeń. Wspiera nie tylko rozwój firmy, ale również rozwój każdego z pracowników, zachęcając do innowacyjnego spojrzenia na swoje miejsce pracy. 

Przeczytaj także:

Jaki wpływ może mieć crowdsourcing na działanie Twojej organizacji? 

5 dobrych praktyk tworzenia efektywnej platformy crowdsourcingowej na przykładzie Crowdio