platforma crowdsourcingowa a budowa społeczności

Platforma crowdsourcingowa – 3 aspekty oddziaływania na społeczność organizacji

Czy platforma crowdsourcingowa może być miejscem budowania społeczności w organizacji? Jak najbardziej tak! Oczywiście jej najważniejszym celem jest i pozostanie zbieranie pomysłów na innowacje od pracowników. Jednak niezwykle pozytywnym skutkiem ubocznym korzystania z platformy crowdsourcingowej jest także integracja grupy pracowniczej. W jaki sposób się to dokonuje? 

Platforma crowdsourcingowa – miejsce zgłaszania wspólnych potrzeb

Platforma crowdsourcingowa jako medium społecznościowe 

Rywalizacja – przyjemne z pożytecznym

Platforma crowdsourcingowa – miejsce zgłaszania wspólnych potrzeb 

Posiadanie wspólnych problemów przez członków grupy społecznej jest czynnikiem, który może ich integrować. W sytuacji, gdy większość osób boryka się z dokładnie tymi samymi trudnościami, łatwiej jest im o wzajemne zrozumienie i wsparcie. Jednak w przypadku crowdsourcingu uwaga pracowników nie ma skupiać się na samym problemie, a na znalezieniu dla niego dobrego rozwiązania.

Zła sytuacja ma być więc impulsem do rozważań, co może zostać wykonane, by kłopot rozwikłać. Skupienie na sprawie dotyczącej większości, możliwość kolaboracji, dyskusji, oddawania głosów, przedstawiania kolejnych pomysłów może zaangażować całą społeczność dotkniętą problemem i zintegrować ją w jego obliczu. Platforma crowdsourcingowa jest miejscem, w którym mają szansę takie dyskusje w końcu podejmować. Nierzadko problem ten mieści się w randze problemu społecznego, który może być rozwiązany tylko w ramach wspólnie podjętych działań, a przynajmniej przy masowym poparciu grupy społecznej.1

Platforma crowdsourcingowa jako medium społecznościowe 

W dużych organizacjach bardzo często pracownicy ograniczają znajomości w pracy do działu, w którym są zatrudnieni lub do tych osób, z którymi na co dzień się kontaktują. Naturalnym jest więc fakt, że mogą nie znać wielu ze swoich współpracowników. Sytuacja, w której wszyscy z nich korzystają z tego samego narzędzia, umożliwiającego im podejmowanie interakcji w angażujących dla pracowników tematach, sprzyja poszerzaniu ich listy kontaktów.

Wymiana pomysłów i uwag do nich może być również świetnym tematem do dyskusji przy porannej kawie. Być może pracownik nawiąże taką konwersację z kimś, z kim do tej pory nigdy nie rozmawiał. Wzajemne zapoznawanie się pracowników ma wpływ również na ich produktywność – łatwiej jest im nawiązywać kontakt czy zgłaszać się po pomoc do kompetentnych osób. Czują się swobodniej w miejscu pracy, a ich poczucie przynależności do organizacji wzrasta. 

platforma crowdsourcingowa - miejsce rywalizacji

Rywalizacja – przyjemne z pożytecznym 

Ludzie uwielbiają rywalizować, nie tylko w sporcie. Rywalizacja w każdym obszarze daje motywację do rozwoju, a chęć bycia najlepszym napędza do pokonywania kolejnych ograniczeń. Odpowiednio zaprojektowana platforma crowdsourcingowa powinna więc wykorzystywać elementy rywalizacji i dać szansę pracownikom konkurowania i zdobywania nagród.

Prowadzenie wewnętrznych „rozgrywek” zachęci również do częstszego zaglądania na platformę crowdsourcingową. Pomimo swojego szczytnego celu, jakim jest chęć znalezienia pomysłów i wprowadzania innowacji, crowdsourcing może stać się również miłą odskocznią od codziennych obowiązków, pobudzającą kreatywność i wzmacniającą poczucie przynależności do organizacji. Pracownik, mogąc decydować o przedsięwzięciach firmowych, czuje się ważną częścią organizacji. 

Platforma crowdsourcingowa – zbuduj społeczność!

Korzystanie w organizacji z odpowiednio zaprojektowanej platformy crowdsourcingowej pozwoli ci wdrożyć kulturę innowacji w twojej organizacji, jak i zintegrować społeczność. W końcu wszyscy pracownicy będą mogli poczuć, że mają realny wpływ na działania podejmowane w przedsiębiorstwie. Nie są pozostawieni sami sobie ze swoimi problemami dnia codziennego. Platforma crowdsourcingowa pomoże twoim pracownikom zyskać również poczucie przynależności i sprawczości, a także nawiązać szersze kontakty w obrębie organizacji. 

1 Sztumski J. (2010), Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice, s. 57. 

Przeczytaj także:

Kultura innowacji w organizacji – jak Crowdio wspomaga jej budowę

Jaki wpływ może mieć crowdsourcing na działanie Twojej organizacji?